Products / Medical Equipment / Hematology

Hematology

 

HemataStat II Hematocrit Analyzer

 

Dual Speed Micro Centrifuge

 

HORIZON SET & LOCK CENTRIFUGES

 

CENTRIFUGES - 642M

 

CENTRIFUGES – 642E

 

CENTRIFUGES - 642B

 

HORIZON FLEX PROGRAMMABLE CENTRIFUGES

 

QBC® Autoread Plus Dry Hematology

 

The QBC Reader II

 

QBC® STAR™ Dry Hematology